Skip to product information
1 of 3

Whales et al. ART

Sveriges Hajar | Sharks of Sweden

Sveriges Hajar | Sharks of Sweden

Regular price 358 SEK
Regular price Sale price 358 SEK
Sale Sold out
Tax included.
Size

Sveriges Hajar | Sharks of Sweden - Poster print
Water colour illustration - Swedish Species Collection

Size: choose between 50x70cm or A3 (29.7x42cm)
High quality silk paper (200gsm)

Beskrivning på Svenska:
Postern inkluderar illustrationer i akvarell av hajarter som regelbundet observeras i Svenska vatten. Förutom hajarnas namn på svenska, engelska och latin, kan man även utläsa om de är bofasta året runt i svenska vatten, eller om de är besökande. Det finns även information om arternas storlek - för honor och hanar i de fall storleken skiljer dem emellan. Några av hajararterna föredrar djup på över 100m, och dessa är uppmärkta med djuphavslevande.

Description in English:
The poster includes watercolor illustrations of shark species that are regularly observed in Swedish waters. In addition to the sharks' names in Swedish, English and Latin, you can also find whether they are year-round residents in Swedish waters, or whether they are visiting species. There is also information about species size - for females and males in cases where the size differs between them. Some of the shark species prefer depths of below 100m, and these are marked as deep sea living.

The poster includes illustrations of the following species:
SMÅFLÄCKIG RÖDHAJ | Small-spotted catshark (Scyliorhinus canicula )
GRÅHAJ | Tope shark (Galeorhinus galeus )
HÅBRAND/SILLHAJ | Porbeagle shark (Lamna nasus )
PIGGHAJ | Spiny dogfish (Squalus acanthias )
BLÅKÄXA | Velvet belly lantern shark (Etmopterus spinax )
BRUGD | Basking shark (Cetorhinus maximus )
BLÅHAJ | Blue shark (Prionace glauca )
HÅGÄL | Blackmouth catshark (Galeus melastomus )
HÅKÄRING/GRÖNLANDSHAJ | Greenland shark (Somniosus microcephalus )

View full details